• เรามีโรงงานที่ทันสมัย พร้อมรับงานที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า
  • เราพร้อมจะผลิตพาเลทให้ตรงกับความต้องการ
  • พาเลทที่มีคุณภาพ

เราผลิต บรรจุภัณฑ์ไม้ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Wood packaging business with Environmental friendly

สินค้าของเรา
Our Products

การรับรองมาตรฐาน
Our Certificates

IPPC

มาตรฐานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด IPPC

ISO 9001

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001

ISO 14001

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

CODEX

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร CODEX GMP

Green Industry

มาตรฐานที่รับรองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

รู้จักกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

เจาะลึกธุรกิจพาเลทไม้คนไทย ที่ใช้เทคโนโลยี รายได้ต่อปีทะลุ 400 ล้าน
Pallet Company Doubles Productivity
Robot Nailing Pallet Thailand

ข่าวกิจกรรม

14 ธ.ค. 2564

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (พ.ศ. 2564)

บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564

6 ส.ค. 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (พ.ศ. 2564)

พนักงานของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

8 ก.ย. 2561

ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (พ.ศ. 2561)

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

30 พ.ค. 2561

โครงการทำความดีเพื่อสังคม (พ.ศ. 2561)

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จ.ลพบุรี

13 ก.ย. 2560

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น (พ.ศ. 2560)

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค"

1 ก.ย. 2560

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (พ.ศ. 2560)

บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

12 พ.ย. 2559

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน (พ.ศ. 2559)

บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานที่เรียนดี

15 ก.ย. 2559

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2559)

และสังคมแห่งชาติ เข้ามาเยี่ยมชมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ

3-4 ก.ย. 2559

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง จ.ชลบุรี (พ.ศ. 2559)

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน พร้อมศึกษาและดูงานระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่... จ.ชลบุรี

23 ก.ย. 2558

คุณพิชิตเป็นวิทยากรพิเศษในงานอบรมสัมมนา (พ.ศ. 2558)

หัวข้อ "การตั้งใบมีดและการปรับตั้งเครื่องไสสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้"

30 มิ.ย. 2558

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนกับทาง SCG (พ.ศ. 2558)

ทาง SCG ได้คัดเลือกบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด เข้าเป็น 1 ใน 21 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

22 ม.ค. 2558

ผู้ประกอบการใหม่ NEC เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (พ.ศ. 2558)

ผู้ประกอบการจากโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

24 ส.ค. 2557

กิจกรรมปลูกป่าที่มวกเหล็ก จ. สระบุรี (พ.ศ. 2557)

เป็นโครงการรัฐและประชาอาสาร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่เขียว ลดภาวะโลกร้อน