• เรามีโรงงานที่ทันสมัย พร้อมรับงานที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า
  • เราพร้อมจะผลิตพาเลทให้ตรงกับความต้องการ
  • พาเลทที่มีคุณภาพ

เราผลิต บรรจุภัณฑ์ไม้ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Wood packaging business with Environmental friendly

สินค้าของเรา
Our Products

การรับรองมาตรฐาน
Our Certificates

IPPC

มาตรฐานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด IPPC

E

ISO 9001

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001

ISO 14001

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

CODEX

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร CODEX GMP

Green Industry

มาตรฐานที่รับรองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

ข่าวสารและกิจกรรม

Robot Nailing Pallet Thailand

ข่าวกิจกรรม

30 พ.ค. 2561

โครงการทำความดีเพื่อสังคม (พ.ศ. 2561)

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จ.ลพบุรี

12 ม.ค. 2561

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2561)

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับโรงเรียนใกล้เคียง

13 ก.ย. 2560

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น (พ.ศ. 2560)

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค"

1 ก.ย. 2560

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (พ.ศ. 2560)

บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

12 พ.ย. 2559

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน (พ.ศ. 2559)

บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานที่เรียนดี

15 ก.ย. 2559

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2559)

และสังคมแห่งชาติ เข้ามาเยี่ยมชมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ

3-4 ก.ย. 2559

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง จ.ชลบุรี (พ.ศ. 2559)

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน พร้อมศึกษาและดูงานระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่... จ.ชลบุรี

23 ก.ย. 2558

คุณพิชิตเป็นวิทยากรพิเศษในงานอบรมสัมมนา (พ.ศ. 2558)

หัวข้อ "การตั้งใบมีดและการปรับตั้งเครื่องไสสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้"

30 มิ.ย. 2558

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนกับทาง SCG (พ.ศ. 2558)

ทาง SCG ได้คัดเลือกบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด เข้าเป็น 1 ใน 21 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

22 ม.ค. 2558

ผู้ประกอบการใหม่ NEC เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (พ.ศ. 2558)

ผู้ประกอบการจากโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

24 ส.ค. 2557

กิจกรรมปลูกป่าที่มวกเหล็ก จ. สระบุรี (พ.ศ. 2557)

เป็นโครงการรัฐและประชาอาสาร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่เขียว ลดภาวะโลกร้อน