News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน

12 พ.ย. 2559

บริษัท ฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ในโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559