News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ สคช. เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ

15 ก.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ SCG  เข้ามาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์คุณพิชิต เจียมเจริญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด) ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน