News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

8 ก.ย. 2561

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10